Asterion - fantasy svět pro RPG > Autoři > Jan "Instant" Kolátor

Jan "Instant" Kolátor

    Za rozmazaným obrazem na fotkách a přezdívkou Instant se skrývá člověk, který vám na otázku, kam by zamířil v okamžiku, když by se dostal na Asterion, bez váhání odpoví "do Umrlčího království". Zatímco ostatní opovrhují nekromanty a označují je za spodinu společnosti, v Instantovi nalezli tito nešťastníci ochranu a pomoc. Podobný, neváhám říci přímo samaritánský přístup má ke všem opovrhovaným, zneuctěným a pronásledovaným přisluhovačům temných sil. A jelikož je Instant největším teoretickým i praktickým znalcem boje s chladnými zbraněmi mezi námi, může své přesvědčení směle bránit i proti přesile reptajících hlasů, alibisticky zaštítěných ideály dobra a civilizace. Jeho minulost mi není známa, avšak z těch několika vzpomínek a zážitků, o něž se s námi podělil, lze soudit, že se jedná o osobu schopnou přežít v extrémních podmínkách a hledící si vyzkoušet vše, co život přináší. Proto fakt, že v současné době hraje aktivně hry na hrdiny (RPG) ve čtyřech družinách v různých systémech, ve vás nemůže vzbudit větší reakci než pokrčení ramen. Co by ostatní (tedy alespoň mě) přinejmenším stálo zbytky duševního zdraví, to on zvládá z netušenou samozřejmostí a ještě si stěžuje, když se některé sezení odehraje bez jeho přítomnosti. Zkrátka, někteří lidé se rodí přehnaně aktivní a toto je jeden z nich.