Hranice šílenství: Sarindarské výsostné vodyDalší z modulů ze série Krajin za obzorem popisuje odlehlé části Tary daleko, daleko na jihovýchodě. Jedná se o první sešit modulu Hranice šílenství a pokus o restart častějšího vydávání modulu Asterionu. Popisuje končiny Asterionu o kterých jsme již mnoho slyšeli, ale málo kdo do nich zavítal. Popisují vzestup a pád Sarindaru. 

Modul nabízí ukázkové dobrodružství, nové mapy a mnoho inspirace pro vaši hru. S novým modelem a vedením se také snažíme poskytnout lepší servis pro vás, hráče a poskytnout vám tam maximum materiálů, které se vám k vaší hře může hodit.

Hlavní text modulu je psaný co nejvíce tak, aby jej využili i ti z vás, které nevlastní předchozí moduly. Stejně tak je míněno i dobrodružství - vše k jeho odehrání se nachází v modulu. To samozřejmě neplatí pro rozsáhlou kroniku, která popisuje další krok Asterionu směrem k Poslední bitvě. Tu oceníte jen, pokud se v Asterionu vyznáte. 

Doplňující materiály najdete v sekci "ke stažení"
 
Hlavní text (136 stran)
Dobrodružství (154 stran)
Krajiny za obzorem: Stíny jihu
obálka modulu Krajiny za obzorem: Stíny jihu

Krajiny za obzorem – Stíny jihu jsou prvním novým geografickým modulem od roku 2002. Popisují dosud nepoznané končiny Asterionu, které sténají pod jhem skřetích vládců. Dobrodruzi mohou vstoupit do služeb některého z nich nebo se vydat na nebezpečnou výpravu do samotného srdce nepřítele, Kharových držav…

Modul nabízí ukázková dobrodružství, nové mapy a mnoho inspirace pro vaši hru.
V jeskynním labyrintu Tisíce jeskyní zuří krutý boj o dědictví drakočlověka Zyla…
Prastaré město Canthie skrývá neznámou hrozbu…
A to je jen začátek vašich nových dobrodružství.

Hlavní text (132 stran)

 • barevná mapa nových oblastí (formát A2)
 • černobílá mapa Tarosu (formát A3)
 • CD s dobrodružstvím, aplikacemi a bonusy

 

 

 

Rukověť dobrodruha


Tento asterionský modul je určený především hráčům. Naleznou v něm mnoho návodů, jak svou herní postavu učinit živější, reálnější a plastičtější. A rovněž řadu informací o všech aspektech života na Asterionu z pohledu jeho obyvatel.

Hlavní text (108 stran)

 • černobílá mapa devíti knížectví

 

Za závojem stínů
tl_files/mod/male/ZZS.jpg

O Stínovém světě, Vnějším světě, přírodě, šamanismu, druidech, salech, Axaře, Lovcích přízraků, Subotamských mniších.
Součástí hlavního textu je také dobrodružství Tajemství Dubu s detektivní zápletkou, určené nejen pro DrD.

Hlavní text (84 stran)

 • 20 kartiček s postavami k dobrodružství Tajemství Dubu
 • barevná mapa Lendoru
 • CD s aplikacemi DrD a DrD+

 

Asterion: Čas temna
Asterion: Čas temna

Druhé vydání Hlavního modulu. Popis světa Asterionu. Stávající texty byly doplněny o mnoho nových informací (např. o korullech, vznešených elfech, Arvedanech atd.) a byly přidány texty zcela nové (o každodennosti, magii, budoucnosti Asterionu, atd.). Součástí je také popis již vyprodaných Dálav, zasazený do roku 855.

Hlavní text (152 stran)

Klíč bytostí astrálních (40 stran)
42 myšlenkových bytostí.

Historky od Hrbaté kozy (28 stran)
Tři dobrodružství pro DrD.
 • barevná mapa Tary
 • barevná mapa Dálav
 • černobílá mapa Lendoru
 • CD - dodatky (27 stran), aplikace pravidel DrD 1.6 (48 stran), barevná mapa Lendoru, černobílá mapa Lendoru a Tary

 

Falešná apokalypsa
tl_files/mod/male/FA.jpg

Vše o magii, o jejím čerpání a používání, způsoby sesílání kouzel a jiné projevy magie (magické anomálie, zřídla a talenty, stvořené artefakty, magické nemoci, apod.), magické instituce, magie různých ras, psionika, Pět ran krvavých (překlad části Proroctví pouštních elfů).

Hlavní text (80 stran)

Klíč bytostí astrálních (16 stran)
Pomocníci magiků - 15 myšlenkových bytostí.

Čarodějův učeň (44 stran)
Dobrodružství pro DrD.

Aplikace pravidel DrD 1.6 (24 stran)
Nové povolání psionik, popis reálií z tohoto modulu pomocí pravidel Dračího doupěte.
 • Obal s černobílou mapou zahrady Univerzity magie v Albireu, barevným i černobílým plánkem věže mága Etuxberta a jejím popisem

 

Obloha z listí a drahokamů
Obloha z listí a drahokamů
Vyprodáno

Popis Červeného lesa, Khelegových hor, Lesa padajících stínů, Minkoru, Bergondu, Seliaku a především vše o skřítcích.

Hlavní text (98 stran)

Klíč bytostí astrálních (20 stran)
Bytosti hvozdu a hor - 15 myšlenkových bytostí.

Skřítčí srdce (39 stran)
Dobrodružství pro DrD.

Aplikace pravidel DrD 1.6 (27 stran)
Popis reálií z tohoto modulu pomocí pravidel Dračího doupěte.
 • 8 kartiček znaků
 • mapy Lesa padajících stínů, Khelegových hor, Červeného lesa, Zlatého lesa a Skřítčích vrchů
 • plán Minkoru
 • Obal s černobílými mapami podzemní části Minkoru a center skřítčích měst Imchejly a Pakvašína

 

Zlatá pavučina

Vyprodáno

Obsáhlé informace o obchodu, městech, peněžnictví, bankách, lichvářích, zlodějích a jejich organizacích. Úvod do společnosti orků a ceník na sedmi stranách o dvou sloupcích!

Hlavní text (98 stran) 

Klíč bytostí astrálních (24 stran)
Popis 19 strážců a sběračů pokladů.

Obří jeskyně (39 stran)
Dobrodružství pro DrD.

Aplikace pravidel DrD 1.6 (12 stran)
Popis reálií z tohoto modulu pomocí pravidel Dračího doupěte.
 • 8 kartiček asterionských platidel
 • Barevná mapa A2 s vyznačenými důležitými obchodními (karavanními a námořními) trasami
 • Obal s výběrem z ceníku

 

Z hlubin zelené a modré
tl_files/mod/male/ZZM.jpg
Vyprodáno

Popis Erinu, Džungle padlých stromů, Duhového pralesa, Severní Dálavy, ostrovů a námořnictva a podmořské říše. Osobnosti a organizace.

Hlavní text (78 stran)

Klíč bytostí astrálních (20 stran)
15 myšlenkových bytostí obývajících hlubiny džunglí a moří.

Kouzlo moci (40 stran)
Dobrodružství pro DrD.

Aplikace pravidel DrD 1.5 (21 stran)
Popis reálií z tohoto modulu pomocí pravidel Dračího doupěte.
 • 8 kartiček znaků a erbů
 • Barevná mapa A2 všech oblastí
 • Obal s černobílými mapami Erinu a Jižní Dálavy

 

Vzestup temných bohů

Vyprodáno

Pojednání o bozích, náboženstvích a církvích na Asterionu, popis jednotlivých bohů.

Hlavní text (116 stran)

Klíč bytostí astrálních (28 stran)
27 myšlenkových bytostí sloužících jednotlivým bohům.

Potřeba boha (36 stran)
Dobrodružství pro DrD.

Aplikace pravidel DrD 1.5 (30 stran)
Nové povolání kněz a popis dalších skutečností z tohoto modulu pomocí mechanismů Dračího doupěte.
 • Errata k popisu plánků uvedených na obalu
 • Obal s černobílými plánky církevních budov a barevným plánkem k dobrodružství

 

Písky proroctví

Vyprodáno

Popis oblastí severozápadní Tary, Derteon, postavy, společenské a politické uspořádání, historie, kronika.

Hlavní text (100 stran)

Klíč bytostí astrálních (20 stran)
Pojednání o tvůrcích živlů a 20 myšlenkových bytostí.

Stínová dýka (30 stran)
Dobrodružství pro DrD.

Aplikace pravidel DrD 1.5 (16 stran)
Popis reálií z tohoto modulu pomocí mechanismů Dračího doupěte.
 • Barevná mapa severozápadní Tary formátu A2
 • Obal s černobílými mapami Rilondu a povrchu Derteonu

 

Nemrtví a světlonoši
Hlavní modul
Vyprodáno

Umrlčí království, Ostrovy zářícího slunce, organizace, cizí postavy, dodatky.

Hlavní text (70 stran) 

Klíč bytostí astrálních (48 stran)
36 nemrtvých myšlenkových bytostí, světlonošů a upíři.

Temné dny Železných dolů (32 stran)
Dobrodružství pro DrD. 

Aplikace pravidel DrD 1.5 (32 stran)
Nové povolání nekromant a popis dalších skutečností z tohoto modulu pomocí mechanismů Dračího doupěte.
 • Barevná mapa Umrlčího království formátu A2
 • Obal s černobílou mapou Ostrovů zářícího slunce a plánkem k dobrodružství

 

Dálavy
tl_files/mod/male/D.jpg
Vyprodáno

Popis oblastí centrální Tary, organizace, důležité postavy, společenské a politické uspořádání.

Hlavní text (106 stran) 

Únos Entefela (40 stran)
Dobrodružství pro DrD.
 • 16 kartiček run a znaků
 • Barevná mapa Dálav formátu A2
 • Černobílá mapa Albirea formátu A3
 • Obal s černobílými mapami Sintaru, Nového Amiru a Koru

 

Hlavní modul

Vyprodáno

Obecný popis světa Asterion (rasy, povolání, Řád světa, bohové, historie, oblasti, organizace, postavy, dodatky).

Hlavní text (128 stran)

Klíč bytostí astrálních (40 stran)
41 základních myšlenkových bytostí a draci.

Aplikace pravidel DrD 1.5 (44 stran)
Popis reálií z Hlavního modulu a Dálav pomocí mechanismů Dračího doupěte.
 • 16 kartiček run a znaků
 • Barevná mapa Lendoru formátu A2 (v dotisku jiná verze)
 • Barevná mapa Tary formátu A2
 • Černobílá společná mapa Tary a Lendoru formátu A2 (chybná; v dotisku jiná verze)