Asterion - fantasy svět pro RPG > Asterion: Čas temna

Asterion: Čas temna

Historky od Hrbaté kozy

"Připomeňme si dnes ten den, kdy byli po právu svrženi rebelanti vedení lháři, kteří planými sliby ovládali náš lid a téměř jej tak dovedli do záhuby. Jen díky našemu osvícenému panovníkovi, králi Waldenovi, je náš lid opět sjednocen a připraven čelit největšímu nebezpečí. O tom však dnes nebudeme mluvit, nýbrž vzdáme holt naší urozené Výsosti tím, že se budeme veselit po celou noc. Dnes proto bude z vůle urozeného krále odpuštěno poutníkům veškeré mýtné za účelem oslav v našem velkém krásném Albireu."

Z proslovu starosty Albirea, Modřislava Okénka

 

Asterion: Čas temna
K Hlavnímu modulu budou přiložena tři ukázková dobrodružství. Ta jsou hratelná jak pro postavy na nejnižších úrovních, tak také pro postavy zkušenější. PJ může tato dobrodružství použít tak, jak jsou, nebo je zahrnout do nějakého většího tažení, případně si je upravit dle svých potřeb.

Všechna tři dobrodružství se odehrávají v Albireu. Mají vždy společný výchozí bod v hospodě U Hrbaté kozy. Prostředí této hospody a také její štamgasti se promítají ve všech třech příbězích.

 

Už zvenku je slyšet živý ruch linoucí se z oken hostince. Z komína se kouří a ve vzduchu se vznáší vůně pečínky, pravděpodobně se něco chystá při příležitosti dnešního svátku.

Uvnitř se vše připravuje, zřejmě ještě nenadešel okamžik počátku slavností. Hudebníci v rohu ladí své nástroje, citeru a loutnu. Hráči na bubínek a píšťalu si už zavdávají vína. Vedle sedí skupinka místních, kteří se sklánějí nad svou partičku karet. Občas jim přihlíží mužík v pestrobarevném pláštíku s korbelem v ruce. U dlouhého stolu pak debatují nad svými korbely tři trpaslíci a jeden postarší skřítek. Přicházejí další, převážně mladí lidé, kteří se přišli bavit.

 

Vypravíte-li se někdy do Hrbaté kozy, ocitnete se v nepříliš velké nálevně s jedním dlouhým stolem a několika menšími stolky, které poskytují trochu větší soukromí. U zadní stěny se nachází výčepní pult s několika jednotlivými lavicemi. Právě výčep je téměř vždy pečlivě vyleštěn a šlechtěn hostinským Bruncvíkem, který ví, že ten je vizitkou každého hostinského. Na stěně za pultem visí zbraně a trofeje, jež zde kdysi propili hrdinové, kteří neměli peněz na útratu a své věci si už nikdy nevyzvedli. Vyjímá se tu především kolosální trofej baziliščí hlavy, kterou z jihu dovlekl jakýsi vysoký chlapík, jenž se pak v Hrbaté koze zpil do němoty a už se neprobral. Hostinský Bruncvík proto už několik let vážně uvažuje o přejmenování hospody na Baziliščí hlavu.

 

První dobrodružství ,,Víno na útěků" pojednává o nezdařeném kouzlu čarodějnického učně a o podivných pidimužících, kteří kradou hospodskému ze sklepa víno. Družina se nechá zmenšit a vydá se na dobrodružnou výpravu do podivného světa, kde i obyčejný pavouk je náhle smrtelnou hrozbou...

Druhé dobrodružství ,,Mezi ohněm a zradou" je čistě detektivní zápletkou. Kupec Hromislav se vrácí do Albirea, když mu sluha oznámí, že shořel jeho dům. Družina se pustí do vyšetřování a záhy se zaplétá do složitých vztahů místního podsvětí, ve kterém číhá nejedna zrada...

 

Kupec zpomalí svoji chůzi a nakonec se zcela zastaví. Jeho oči vyděšeně hledí na obraz zkázy, který se před vámi rozprostírá. Mezi honosnými domy Zlaté čtvrti se nachází hořící zbytky čehosi, co bezpochyby ještě nedávno bylo také výstavním sídlem, ovšem nyní už z planoucích trosek a hromad doutnajícího popela nelze vyčíst nic o bývalé kráse této stavby.

"U všech bohů ne, to přece nemůže být pravda!" zakleje Hromislav a rozběhne se ke troskám.

 

Třetí dobrodružství ,,Prokleté dědictví" zavede na začátku družinu na albirejský hřbitov. Dva trpasličí bratři ji požádají o pomoc. Úkol, který se zdá být zpočátku jednoduchý, vyústí v nečekané rozuzlení. Družina se vydává z Albirea do Malých luk a dál, do Lesa černých bříz, kde ji čeká slíbená odměna...

* * *

Malé zamyšlení nad minulostí, přítomností i budoucností

Václav ,,Shark" Pražák


I. Bilance

N
a knižních pultech se v předvečer vánočních svátků objevil také další modul z pera tvůrců Asterionu. V tomto případě se nejedná o dílo zbrusu nové, ale svým způsobem o dílo bilancující. Světlo světa totiž spatřilo druhé vydání hlavního modulu. Myslím si, že je v této souvislosti na místě ohlédnout se zpět a zhodnotit samotný průběh tvorby a trochu ho přiblížit i vám, čtenářům. Tento článek bude tedy částečně úvahovým, částečně seznamovacím, jelikož byste se z něj měli dozvědět, co vás v novém hlavním modulu čeká.

Plán na realizaci tohoto projektu nabral konkrétnější obrysy na podzim loňského roku, když po jistých komplikacích vyšla Falešná apokalypsa. Zároveň to však byl i čas, kdy se nakladatelství Altar dostalo do finančních problémů, které zasáhly bohužel i projekt Asterion a jeho tvůrce.

Původně se předpokládalo, že nové vydání hlavního modulu vyjde v první polovině roku 2004 s tím, že se frekvence vydávání zvolní a každoročně bude vydán pouze jeden modul. Hlavní vliv na to měla a má klesající prodejnost asterionských produktů. Důvody jsou rozmanité a několikrát už byly na různých místech rozebírány. Každopádně jako základní se jeví fakt, že množství lidí, kteří si kupují produkty Asterionu, je relativně malé a rozhodně nepostačuje k tomu, aby se z vydávání stala výnosná činnost. Pokud tedy nedojde k žádné výraznější změně a množství prodaných výtisků rapidně nevzroste, situace se nezmění.

Toho všeho jsme si jako tvůrci byli vědomi, ale přesto jsme se rozhodli v práci pokračovat. Do konce roku byly rozděleny úkoly ohledně psaní nových a přepisování starých textů, rozjela se jednání s ilustrátory a mapaři… A pak vše začalo vyznívat do ztracena. Proč?

Jak je asi všem jasné (i když možná někomu méně), autoři nežijí a ani nemohou žít pouze Asterionem. Jsme zcela normální lidé, kteří chodí do zaměstnání nebo do školy, a každodenně jsme konfrontováni se situacemi, které si žádají naši pozornost. Pro nikoho z nás není psaní Asterionu prací na plný úvazek (a téměř s jistotou nikdy nebude) a tvorbě musíme vyhradit náš volný čas, někdy dokonce i dobu, kterou bychom měli trávit nad něčím zcela jiným. Kdo se v podobné situaci někdy ocitl, ten nás jistě chápe, ostatní si to snad dokáží alespoň představit (a třeba i to, jak by se s danou situací vypořádali prakticky a ne pouze řečněním).

Druhým podstatným důvodem, proč se vydání opožďovalo, bylo Dračí doupě Plus. Hlavní modul se měl na trhu totiž objevit současně s tímto herním systémem a poskytnout hráčům svět, ve kterém by mohli nová pravidla použít. To samozřejmě vyžaduje aplikaci pravidel, ale kde nejsou pravidla, nemůže být ani aplikace. Vzhledem k neustálému odkládání vydání "pluska" se posouval i termín vydání hlavního modulu. Práce na aplikaci se rovněž nemohla rozběhnout, neboť i přes nejrůznější proklamace nebyla pravidla stále hotová a autoři Asterionu je proto neměli mít k dispozici.

Texty se tedy scházely značně pomalu a vypadalo to, že není kam spěchat. Pak se ale začaly blížit výše zmiňované Vánoce a s nimi i nebezpečí, že Altar promarní možnost uvést nové produkty na navýsost důležitý trh. V tu chvíli snad mezi autory Asterionu sestoupila sama Sedmnáctka, která je důrazně přiměla k tomu, že tvorba nabrala tempo tryskem se ženoucího trhlinového mustanga. Náhle chodily e-maily s texty jako o závod, někteří z nás jako by se probrali z omámení seslaného temnou bohyní Gwi a pustili se s plnou vervou do komentování. Spánek se pro mnohé z nás stal neznámým pojmem a Asterion nás nepouštěl ani na chvíli. Pracovali jsme s takovým nasazením, že Mern by z nás měl radost. A jaký výtvor našich myslí a rukou jsme mu tedy nakonec předložili na oltář, aby mu požehnal?

 

II. Realizace

Druhé vydání hlavního modulu nese podtitul Čas temna. Nejde sice o název nějak zvlášť originální, ale vcelku vystihuje situaci, ve které se svět Asterion nyní nachází a změny, jež na jeho povrchu probíhají. Všechny strany zbrojí a mobilizují veškeré prostředky v přípravě na rozhodující úder.

Při koncipování nové verze hlavního modulu jsme stáli před několika úkoly. V první řadě jsme chtěli již sem umístit důležité informace, jež by měly být součástí pilotního modulu, ale v době prvního vydání jim autoři nepřikládali takovou váhu nebo se s nimi příliš nezabývali. Zde jsme tedy mohli zúročit zkušenosti nabyté během let psaní. Dále jsme chtěli reagovat na asi nejčastější výtku, jež se vázala k prvnímu vydání hlavního modulu: sám o sobě totiž nepostačoval pro samotné hraní. A v neposlední řadě bylo nutné dodržet jistý stránkový rozsah všech součástí, aby se konečný produkt příliš neprodražil.

Díky tomu má tento modul poněkud netradiční složení. Po otevření krabice uvnitř naleznete tři brožované sešity (hlavní text, Klíč bytostí astrálních a dobrodružství), dále pak černobílou mapu Lendoru a barevné mapy Tary a Dálav. Poslední a nejmenší, i když rozhodně důležitou součástí modulu je trochu nenápadné CD.

Největší výzvu při psaní představoval hlavní text. Samotný sešit má sice "jen" o 24 stran více než v prvním vydání, ale dalších 27 stran obsahují dodatky v elektronické podobě. Právě z důvodu úspory místa je text možná poněkud zhuštěný, ale věříme, že to nebude představovat žádnou nepřekonatelnou vadu na kráse.

Úvodní kapitola byla aktualizována v souvislosti s již vydanými moduly a poskytuje obecné návody k tomu, jak vést a hrát postavy na Asterionu, jak pracovat s informacemi či jakým směrem se dobrodružství může ubírat. Díky změněné koncepci textu přibyly rovněž kapitoly zcela nové: Život na Asterionu přibližuje některé aspekty každodennosti jednotlivých ras, Druhy moci se věnují důležitým silám ovlivňujícím chod světa, Magická moc objasňuje fungování magie a Budoucnost Asterionu zachycuje nejdůležitější události, jež se mají v budoucnosti odehrát. Kapitoly o Řádu světa a rasách doznaly pouze menších změn, jelikož řada věcí byla již popsána v předchozích modulech nebo se snad v budoucnu dočká samostatného zpracování. Pasáž o náboženství byla zestručněna na popis Sedmnáctky a Temné desítky vzhledem k tomu, že touto problematikou se podrobně zabývá modul Vzestup temných bohů. Geografická část se rozrostla především o detailnější popis Lendoru a historická část o nejnovější události, jako jsou vznik a pád Svobodných měst, plavenská Noc mořského vánku či Válka koní na jižních pláních, ale i o události nejstarší (vláda korullů, příchod Arvedanů, historie vznešených elfů).

Zásadní počin však představuje, že se nám podařilo včlenit do hlavního textu popis Dálav. Tím jsme jednak poskytli hráčům prostředí, ve kterém mohou ihned začít hrát, a zároveň získali možnost přečíst si o Dálavách i ti, kterým se nepodařilo sehnat stejnojmenný modul (jehož dotisk se z ekonomických důvodů nechystá). Vlastníci původních Dálav nám jistě dají za pravdu, že tento text bude dostatečnou kompenzací.

Klíč bytostí astrálních obsahuje převážnou většinu bytostí z původního vydání, nechybí zde však ani několik nových tvorů. Celý Klíč však zdobí řada velmi zdařilých ilustrací, jež vás určitě potěší.

Když už jsem se dotkl ilustrací, i zde přichází Čas temna s inovacemi. Na rozdíl od předchozích modulů, kdy každou samostatnou část (hlavní text, Klíč, dobrodružství) ilustroval vždy jeden člověk, nyní v každé z nich naleznete obrázky od různých autorů, jak již dlouhodobých spolupracovníků, tak i od několika nových. Organickou součástí popisu Dálav se rovněž staly i plánky významných měst. Domnívám se, že tato pestrost rovněž přispěje k nové tváři tohoto modulu.

Netradiční formu má tentokrát i přiložené dobrodružství. Místo jednoho rozsáhlého tažení nabízí tři menší, jež mají společné východisko v albirejském hostinci U Hrbaté kozy. A aniž bychom to předem zamýšleli, vznikla dobrodružství tří odlišných stylů. Díky tomu se nám snad podaří dosáhnout toho, že si z nich dokáže vybrat valná většina hráčů.

První dobrodružství Víno na útěků pojednává o nezdařeném kouzlu čarodějnického učně a o podivných pidimužících, kteří kradou hospodskému ze sklepa víno. Družina se nechá zmenšit a vydá se na dobrodružnou výpravu do podivného světa, kde i obyčejný pavouk je náhle smrtící hrozbou.

Následující dobrodružství Mezi ohněm a zradou má detektivní zápletku. Kupec Hromislav se vrácí do Albirea a zjistí, že jeho dům shořel. Postavy se pustí do vyšetřování a záhy se zaplétají do složitých vztahů místního podsvětí, ve kterém číhá nejedna zrada. Prokleté dědictví zavede dobrodruhy při pátrání po pokladu zemřelého trpaslíka do několika oblastí Dálav, než se konečně dočkají slíbené odměny…

Zcela novou součást modulu představuje přiložené CD. Obsahuje jednak doplňující kapitoly k hlavnímu textu (důležité organizace a cizí postavy a kapitolu Dodatky z prvního vydání hlavního modulu), dále pak barevnou mapu Lendoru, černobílou mapu Lendoru a Tary a aplikaci hlavního modulu na pravidla Dračího doupěte 1.6.

Ta byla přepracována a aktualizována, aby odpovídala nejnovější verzi standardních pravidel a doposud vydaným asterionským modulům. Přibylo několik zcela nových prvků, např. zvláštní schopnosti hevrenů a horských elfů, charakteristiky lektvarů a jedů nebo kouzelníkův přítel had, nahrazující ďáblíka. Řadou změn prošel i bestiář. Inteligentní rasy jsou popsány podle vzoru, který se poprvé objevil v aplikaci modulu Z hlubin zelené a modré. U myšlenkových bytostí byly upřesněny mechanismy fungování jejich schopností a ještě více sjednoceny s popisem uvedeným v Klíči bytostí astrálních. Dále se jejich charakteristiky rozrostly o některé dosud chybějící parametry (charisma, ZSM, manévrovací schopnost). Další změny mají již drobnější ráz a jsou rozesety po celém textu aplikace.

Další změny mají již drobnější ráz a jsou rozesety po celém textu aplikace. CD, které krabice s hlavním modulem obsahuje, je takříkajíc "provizorní". Vzhledem k časovým důvodům a nedokončeným pracím na Dračím doupěti Plus se nakladatelství Altar rozhodlo pro tento krok. K modulu je přiložen kupon, jehož vlastník obdrží přímo v Altaru nebo tam, kde si Čas temna koupil, "definitivní" lisované CD. To by mělo obsahovat mimo jiné aplikace všech modulů na Dračí doupě 1.6 a Dračí doupě Plus, archiv článků z Dechu draka, elektronickou verzi vyprodaných Dálav a jistě i další materiály, kterými vás chceme překvapit.

 

III. Vize

Práce na Čase temna skončily a my autoři si alespoň na chvíli můžeme vydechnout. Věříme, že se nám jeho prostřednictvím podařilo posunout Asterion zase o kus dopředu a že nám neudělá ostudu. Věříme také, že se nám povedlo využít všech získaných zkušeností a poskytneme čtenářům a hráčům dílo, nad kterým stráví příjemné chvíle. Tento modul nemůže a ani nechce obsáhnout veškerý Asterion. Daleko více by měl představovat jakési město na křižovatce, odkud se rozbíhají cesty různými směry (k již vydaným modulům), po nichž se vydají jednotliví zájemci. Může vám ukázat dveře, ale vstoupit už musíte sami.

A jak bude vypadat Asterion v budoucnosti? Můžeme jen doufat, že "Čas temna", který se chystá zasáhnout Asterion, nedopadne i na jeho tvůrce. To však tuší snad jen věštec Maari. A jak pravil náš koordinátor Čenis v předmluvě: "Je zde ještě pár věcí, které bychom vám rádi prostřednictvím modulů o Asterionu sdělili a doufáme, že k tomu dostaneme příležitost, že tento Hlavní modul bude branou pro moduly následující a ne pouze honosným náhrobkem celého Asterionu." Kéž by jeho slova došla naplnění…

* * *

Errata k Času temna ke stažení v .zip zde (5 Kb)

Vážení čtenáři,

aktivity tiskařského šotka se bohužel nevyhnuly ani tomuto modulu a zanechaly zde své stopy. Proto vám alespoň v této formě přinášíme nápravu. Příslušné místo je lokalizováno pomocí vzorce strana-sloupec-odstavec a správné znění textu je vytištěno tučně. Ještě jednou se vám za tyto chyby omlouváme.


62-2-2
…vládce Keduke Kawaha, Země klidu.

 

73-2-3
…konzultovat s hrabětem Zerišakem, almendorským protektorem…

 

80-1-3
Ndangawa vyzývá Gora na souboj. Její kněží…

 

124-1-2
Na konec této podkapitoly si doplňte následující odstavec:
V posledních třech letech nabývá hrozba hyder a jiných nestvůr z bažin stále vážnějších rozměrů. Navíc se zde začala objevovat tajemná kouzla, proti nimž jsou šamani hyassa bezmocní. Proto na ně jako požehnání zapůsobil příchod čaroděje Oxeriona, který se stal jejich vůdcem a usadil se v Tessinu. Jedná se Orlího poutníka, jenž má zastavit skřetí průzkum v této oblasti. Tajně se také stýká se sseta a zapisuje jejich znalosti do knihy Paměti zatracených a porobených dětí Arvedy.

 

135
U mapy Železných Dolů vypadla následující legenda:

 1. Jarmiho hostinec a stáj
 2. Hostinec Noc a den
 3. Městská posádka, kasárny a stáj
 4. Městské kovárny
 5. Městský čaroděj Malix
 6. Sýpky a pekařství
 7. Belek Davern – smíšené zboží
 8. Jarek – nástrojář a hokynář
 9. Turman Zručný – kovář
 10. Rylkin Silný – kovář
 11. Bělana Tichá – léčitelka
 12. Kovárny
 13. Pec na spalování odpadu po zpracování lintirové rudy
 14. Pec na zpracování železné rudy
 15. Zasypaný starý vchod
 16. Pec na zpracování lintirové rudy
 17. Vodní mlýn
 18. Mernův chrám

 

137
U mapy Sintaru vypadla poslední řádka legendy, která má znít:
14. Citadely

 

141-2-1
Na konec tohoto odstavce si doplňte následující text:
Téměř se to podařilo hraničáři Jarošovi, který u Merkima hledal pomoc při léčbě své nákazy. Alchymista na něm vyzkoušel své drsné praktiky, avšak Jaroš se osvobodil, zle Merkima zřídil a zanechal ho téměř bez života v troskách jeho laboratoře. Díky tomu teď Merkim přestal s pokusy na vlkodlacích a daleko více se věnuje praktickému léčení. Obává se totiž, že i u něho propukne lykantropie, přestože k tomu zatím nedošlo.

 

150-1-5
...Drasmiry, kněžky Mauril, která se snaží...