Obsah fóra Asterion Auditorium
Autor Zpráva

<  PJs  ~  Komplexní asterion- výměna historie/událostí

Yb
Zaslal: út srpen 24, 2004 14:46 Citovat
Založen: 14.9.2003 Příspěvky: 230 Bydliště: Plzeň
Takže, po nějaké době konečně zakládám toto téma. Vložímsem několik příspěvků ve formátu, v jakém mi přijdou dobře popsané, pokud budete mít jiný styl, nevadí. Podmínkou je, aby byly srozumitelně vysvětlené i s pozadím, měly by obsahovat nějaké dodatečné informace a poznámky pro PJ, které by hráči nemuseli/neměli vědět. Pokud se dá vaše událost ještě rozvést, poznamenejte jak.
Můj Asterion je silně nábožensky orientovaný, tudíž hlavním kamenem mé hisorie je VTB.
Nebojte se čímkoliv přispět, i malé události jsou krásné a čím menší událost, tím lépe se zakomponuje.
Hráčům nedoporučuji výslovně navštěvovat toto téma.

Nakonec přikládám jednu prosbu: Nepište sem žádné poznámky, komentáře nebo jiné off-topic příspěvky. Sem patří jen a jen události. Komentáře pište do komplexního asterionu, tam se budou hodit. Tady se budou mazat.

_________________
Povolání: Bůh
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger ICQ
Yb
Zaslal: út srpen 24, 2004 14:47 Citovat
Založen: 14.9.2003 Příspěvky: 230 Bydliště: Plzeň
Datum: 2.chladna 846 a dál
Událost: Gor se utkal v čestném souboji s Ndangawou. Souboj trval několik hodin. Poraženým byl však Gor. Ten se skrývá před svými kněžími i lidem.
Informace pro PJ: Gor prohrál díky Ndangawě úskoku, byl oslepen a sťat. Potrvá dlouhou dobu, než se znovu ozve svým kněžím. Po tu dobu, než tak učiní, mají veliký posih ke všem zázrakům, v boji jim pokulhává morálka, není ožno vyvolat myšlenkové bytosti apod.
Pozadí: Tato událost je velice zásadní. Následkem ní a obrovské šeptandě se z velké části Gorova církev na Asterionu rozpadne. Zbyde zhruba 30% původních věřících v kněžstvu, zbytek přejde valnou měrou k Nadangawě a někdo k Aurionovi, či jiným bohům a asi 10% u prostých lidí (tady se hodně lidí přikloní k Aurionovi). Zbylí věřící se však nevzdají a usilovně začnou bojovat. Jakýkoliv gorovec je od této chvíle zapřísáhlým nepřítelem temné desítky a to se stane jedním z jeho posvátných úkolů. Při jakémkoliv kázání je toto zdůrazňováno a upřednostňováno.
Jak zakomponovat: Veliké množství gorovo kněží ztrácí víru díky tomu, že jejich bůh pro ně byl ztělesněním dokonalosti. Propadají alkoholu a jsou vidět v různých putikách, nevěstincích, nebo podobných zařízeních. Dobré zápletky se vytvářejí z boje a nenávisti mezi původními věřícími a novými věřícími. Družina může šířit šeptandu, nebo se snažit udržet co nejvíce lidí při víře. O významnosti této události, pokud je v družině gorovo kněz, snad ani není třeba mluvit.

_________________
Povolání: Bůh
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger ICQ
Yb
Zaslal: út srpen 24, 2004 15:01 Citovat
Založen: 14.9.2003 Příspěvky: 230 Bydliště: Plzeň
Datum: 18.žlutna 846
Událost: Tohoto dne se uskuteční první větší akce ze strany zbylých Gorových uctívačů. Šedý spolek (asi 42 rytířů) vyplení v Albireu tajný chrám Dreskana. V nastálém obrovském zmatku se ale na ulicí prvně srazí uctívači Auriona a Kněží slunce, který musí násilím potlačit městská stráž. Když se vše uklidní, lidé si oddechnou. Pár hodin po setmění je však zavražděn velekněz Kněží slunce. Obvinění padne na Aurionovce, ti však odpovědnost strikně odmítají a ani pokusy ze strany městské stráže nic neobjeví. Přesto však Kněží slunce slibují krvavou odplatu.
Informace pro PJ: Vyplenění Dreskanova chrámu je dokonalé, je zabito všech šest kněží, půda znesvěcena. Co se týče vraždy, opravdu za ní mohou Aurionovci a provedl jí vrah, který hned tu noc na lodi opustil město. Stráže nic neobjevily, protože vrchní velitel je na straně Aurionovců.
Pozadí: Zavraždění velekněze rozpoutá na poli Albirea válku, která se časem rozhoří až do nepřičetnosti. Kněží slunce a Aurionovci se touto událostí také ze soků stali nepřáteli.
Jak zakomponovat: Není to moc težké, dbal bych na to, aby se však družinka příliš nemotala v Albireu, jelikož při této události mohou snadno přijít v žáru dění k veliké úhoně. Význam pro kněze Auriona už není nutné zdůrazňovat a z této zápletky se dá hodně vyvodit- družinka může marně pátrat po vrahovi, může se nechat najmout jednou stranou a škodit druhé, nebo si jen může poslechnout čerstvé zprávy a pouličních bitkách.

_________________
Povolání: Bůh
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger ICQ
Yb
Zaslal: út srpen 24, 2004 15:13 Citovat
Založen: 14.9.2003 Příspěvky: 230 Bydliště: Plzeň
Datum: 9.úmora 846
Událost: Tohoto dne se odváží další spolek Gora -Čistí rytíři- o další skutek v boji proti temné desítce. V Erinu rozpoutají povstání a podaří se jim vyplenit tři chrámy temných bohů (Jeden Ynnar, druhý Sarapise a třetí Dreskana). Městská posádka se pokusí potlačit toto povstání, což se jí podaří, ale padne zde rukou Gorovců pětadvacet stráží.Všichni Gorovci (dvacet tři) kteří se účastnily útoku je odsouzeno k smrti a druhý den na náměstí před radnicí popraveno oběšením.
Informace pro PJ: Přestože se to zdá nelogické, Gorovi rytíři vážně zaútočili na stráže, které sejim postavily do cesty. Na otázku proč se odpoví: věděli totiž ještě o jednom chrámu a to o chrámu nenáviděné Ndangawy. Věděli, že pokud by se vzdali, už nikdy by se ke chrámu nedostali a tak se rozhodli vsadit vše na jednu, bohůžel špatnou, kartu. Kolegové z řádu, kteří tam o dva dny přišli našli jen prázdný sklep.
Pozadí: Tato událost je inspirována činem, který se stal a Albireu. Obě události se předávají mezi Gorovci a z mrtvých rytířů se stávají hrdinové. Symbol odporu hoří.
Jak zakomponovat: Pokud se družinka tou dobou zdržuje v Erinu, může se přidat ke gorovcům v jejich plánu, což pro ně ale bude mít fatální následky, nebo se postavit na stranu stráží v pouličních bojích. Tak či onak tato událost obletí Asterion rychlostí světla a není snad hospoda, kde by se nevyprávěl. Poprava je pak druhou nejsmutnější událostí tohoto roku pro všechny vyznavače Gora.

_________________
Povolání: Bůh
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger ICQ
Yb
Zaslal: út srpen 24, 2004 15:30 Citovat
Založen: 14.9.2003 Příspěvky: 230 Bydliště: Plzeň
Datum: 14.chladna 847
Událost: Odpoledne tohoto dne je oblehnuto městečko Hai armádou 3 000 goblinů pod vedením temného velekněze. Vydají městečku ultimátum, aby se vzdalo a vydalo svého nejlepšího rytíře, paladina auriona Davida s tím, že pak zajistí městu ochranu na pět let. Městečko odmítne, protože rada si je jistá (právem) tím, že městečko by bylo stejně okamžitě vypáleno. Druhý den ráno je zahájen útok. Nerovná bitva trvá asi dvě hodiny, pak už se vraždí děti, ženy a starci. V večeru je posbíráno třicet přeživších (otroků) a společně s gobliny odtáhnou zpět na Gerrskou náhorní plošinu. Žádný z nich se už nikdy nevrátí.
Informace pro PJ: Útok už je připravován delší dobu a městečko se o něm dozví dva dny předem (dozví se to ale jen místní vedení). Smrt se ale nad městem vznáší už delší dobu. Zároveň s tím, když dorazí informace do města odplouvá poslední loď. Ke konci bitvy dorazí k městečku družina 21 aurionových paladinů vedených mužem, který Davida nesnášel. Když vidí, že městečko je v plamenech a David zahynul, otočí se a odjedou.
A to, že se nikdo z gobliního otroctví nevrátí je lež, vrátí se jeden člověk, následovník Davida- Marek (PC). Změní si však jméno a tudíž je považován za mrtvého.
Pozadí: Lidé přijdou o výspu pro výpad na Gerrskou náhorní plošinu. Je povražděna velká část gobliní armády, ale jejich jednota se osvědčí, začnou být více organizovaní.
Jak zakomponovat: Legendy o bitvě o Hai jsou známé všem bardům, kteří oslavují chrabré muže a ženy a prvního rytíře z rovných, Davida, který položil svůj život za tuto obec. Pokud se v tuto dobu družinka zdržuje v Hai a neodpluje poslední lodí, je její osud zpečetěn, pokud není schopná pobít 2 000 goblinů (což není). Je to krásný konec, ale poněkud marný.

_________________
Povolání: Bůh
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger ICQ
Kenny
Zaslal: čt srpen 26, 2004 20:46 Citovat
Založen: 17.9.2003 Příspěvky: 609 Bydliště: Celý Asterion
Datum: 1.Kliden 855
Událost:Tohoto dne začla nenápadná výprava za jedním svěřencem chrámu Sirril, který se ztratil.Družina vedena hobitkou Borůvkou, ve které cestuje i šedý mnich Wu-Tao-Jang, je zároveň najata Univerzitou v Rilondu, aby nalezli tajemný arvedanský artefakt Kříž moci.Cesta vede kolem jezera E'waya, kde se dostanou do jedné arvedanské pevnosti na ostrůvku.Tam naleznou krystal, který se nazývá Measir (v obecné řeči Nebeská hvězda).S tímto artefaktem, který slouží k oslabení a zahnání skřetů, je šance, že se podaří odrazit útok Zylova vojska. Tento krystal je nakonec doručen v bezpečí na Univerzitu a v dnešních dnech se chystá jeho využití v boji.
Družina pak dále pokračuje až na Geskou náhorní plošinu, kde najde pozůstatky boje a od jednoho přeživčího může zjistí, že Kříž moci byl ukraden právě tím svěřemcem, po kterém pátrají.Lodí se z Hai bleskově dostanou do Albirea a nakonec za cenu dvou členů družiny, kteří se obětují, zastaví Lyriana, jak se chráněnec Sirrilina chrámu jmenuje.Nikdo neví, co se uvnitř stalo, ale je oznámeno, že Albireo tito hrdinové zachránili před temnotou.
Informace pro PJ:Measir byl vytvořen spoluprácí mnoha Arvedanských mágů a theurgů za účelem zvrácení misek vah na stranu lidí. bohužel skřeti postupovali příůiš rychle a artefakt nestačil být použit.Tak byl alespoň ukryt za mnoha pastmi a magickými zaklínadly, které ho až dodnes chránily.
Lyrian, toužil už dlouho po pomstě všem kouzelníkům. Jistá skupina rádoby magiků totiž obětovala jeho rodiče při vysávání magenergie. Za pomocí jeho snů si ho vyhlédla Gwi a zneužila ho pro své cíle. Pomocí Kříže moci mělo být Albireo přetvořeno v mněsto snů a i luzí. Lyrian ovšem nepočítal s tím, že než se naučí artefakt pořádně ovládnout, tak přijde družina Borůvky. Ti zničili Kříž moci spolu s Lyrianem. Bohužel při boji zemřel čaroděj Xintar a pro záchranu se obětoval i šedý mnich Wu-Tao Jang.
Pozadí:Gwi bude zmařen tento vskutku velkolepý plán a její církev v Albireu bude na čas oslabena.Navíc tento plán uskutečnila Gwi bez souhlasu Khara, a tak si teď musí dávat pozor.
Jak zakomponovat:Nalezení Measiru posílilo na morálce mnoho bojovníků z řad Dobra a ti se přidávají k armádě,která má Zyla zastavit.
V hospodách v Albireu se teď probírá mnoho spekulací, co se doopravdy stalo v chrámu Sirril. Navíc pokud některá družina hraje za členy Kharoých nočních stínu, může být vyslána pátrat po tom, co se doopravdy stalo. Khar má totiž jisté podezření.

_________________
Já nejsem odpadlík, jak vy tvrdíte a vašim soudům se jenom směju.Já jsem jenom rozšířil poznání dané našemu národu.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Brada Tomáš
Zaslal: st září 08, 2004 10:07 Citovat
Anonymní
Datum: to je jedno
Jedna z povedených dobrodružství mé družiny, bylo získání prokletého rubínu v Útrobách Tabitských vrchů.
Postavy byli původně kontaktovány Riamem v Albireu aby zjistili co se děje v Okolí Tabitských vrchů. A že má nějaké podezření na Dekhar a jeho podivného panovníka. Panuje tam prý strach, večer nikdo nevychází ze svého domu a do oken si dávají magické byliny proti zlým duchům. Děti se nesmí vzdalovat daleko od domu a navíc se prý ztratilo několik sedláků atd. Moje postavy se tedy vydali k Tabitským vrchům a v jeho okolí prozkoumávaly co a jak. Od kořenářky (která se do Tabitských vrchů vydávala za bylinami) se dozvěděli, že to zavinil Dekhar. Hrad v tabitských vrších a jeho šílený vládce. Postavy se dostávají do situace, kdy si začnou vzpomínat. Už tady někdy byli. (Spojitost s Únosem Entefela) Na Dekharu zjistí, že k vysvobození prokletí hradu a jeho pána potřebují prokletý rubín. Ten ukrývaji členové sekty v jedné z trhlin v Tabiských vrších. Jeden z členů tam už byl a tak vzpmíná kudy se tam dostat. Rubín sice těžce, ale získají. Neodhadli ale moc zla, které se v kamenu nachází. (kvůli nedostaku studování v knihovnách-špatně se seznámili se situací a historií) Rubín se dostane do rukou Pánu z Dekharu a ten naprosto propadne temnotě. Začnou se zjevovat myšlenkové bytosti a celé Tabitské vrchy jsou zamořeny zlem, neustálými vychřicemi a zemětřeseními. Ženy lomí rukama, všude stříká láva a pach pekel je cítit na každém kroku. Disneyland hadra. O kámen se teď musejí postarat orlí poutníci, světlonoši a rytíři. Ale také všechny druhy nočních stínů. A to určitě ovlivní spoustu událostí na Taře. Ne ale zase tak aby se narušily dějiny.
Marek Stahl
Zaslal: út listopad 02, 2004 15:00 Citovat
Anonymní
Datum: jaro 848
Udadalost: V Jiznim Erinu vznikne svatyne Ynar-rut.Stane se z ni misto drog a alkoholu.
Zakomponovani do hry:Tajna gilda Solnowskych takto ziska vazneho konkurenta v sireni drog.Pokusi se najit nejakou v Erinu neznamou skupinu jako prostredek k odstraneni konkurenta.
Sadaam
Zaslal: čt listopad 04, 2004 14:11 Citovat
Založen: 7.3.2004 Příspěvky: 621 Bydliště: Turnov / Praha / pevnost Buk (LPS)
Datum: konec roku 850
Událost: jedna drsnější družina hledá Dáje a zrovna se vrací do Minkoru ze Zlatého lesa, kde získala dvě zaklínadla (viz. dobrodr. z OLD)
Zakomponování: družina je najata nějakou společností (KNS/Drikovci, trpaslíci, A. Tetragon,...), aby onu družinu zajala a zjistila od ní cestu k dalším zaklínadlům (nebo jinak ty zaklínadla dostala, a nebo rovnou získala Dáje...). - je to prostě takovej námět na dobrodužství "Anti-Skřítčí srdce" Laughing (my to zrovna teď hrajem...)

_________________
"Narodíš se jen jednou, žiješ jen jednou, umřeš jen jednou... a tak pořád dokola!!" - skřítčí minstrel Skřivan Skřivánek
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky ICQ
Meph
Zaslal: čt prosinec 02, 2004 10:11 Citovat
Založen: 24.10.2003 Příspěvky: 28 Bydliště: Valašská Bystřice
Datum: Začátek roku 851
Událost: Jako reakci na potvrzené zprávy o pomalém pochodu armády skřetů směrem k Minkoru uzavírají města Minkor a Albireo smlouvu o vzájemné pomoci proti temným silám a povolávají dva významné architekty, aby navrhli nejrychlejší možnou spojnici mezi těmito dvěma městy, po které by se dala bezpečně a rychle přepravovat vojenská technika, zásoby a vše potřebné v případě obležení Minkoru. Vzhledem k tomu, že jeden z architektů je trpaslík, je značně pravděpodobná i spojnice podzemní. Plány budou do měsíce hotovy a po jejich schválení radami obou měst se budou hledat vhodní stavitelé, najímat dělníci a hlavně budoucí velitelé ochrany a bezpečnosti této stezky. Samozřejmě je možné, že tyto informace proniknou na veřejnost a následně ke KNS...
Jak zakomponovat: Jak je vidět, námětů k dobrodružství se zde nabízí celá řada, a pokud jsou postavy na dostatečně vysokých úrovních, není potřeba před nimi tyto informace nějak skrývat. Můžou dělat posly mezi jednotlivými městy a doručovat důležité zásilky, dělat průzkumníky terénu budoucí cesty, nebo se nechat najmout jako ochrana dělníků...možností je spousta.

_________________
Freedom for Wallachian Kingdom
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mEphiT
Zaslal: út březen 15, 2005 2:39 Citovat
Založen: 5.10.2003 Příspěvky: 8 Bydliště: Plzen
nejak se mi nezda spojeni Albirea(mam dojem ze je to po padu svobodnych mest) a Minkoru..navic se mi nezda moc stastne budovat cestu pres Khelegovy hory a Cerveny les..napada me spis Taros jako centrum Orlich poutniku..tam ale vede stara Zurkska cesta,ikdyz cisteni ji a budovani vetsi na kraji Lesa Padajicich stinu neni spatne tema na dobrodruzstvi,naopak nanejvys zajimavej napad;)

_________________
Keep it on!!
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu

Zobrazit příspěvky z předchozích:  

Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Přidat nové téma

Přejdi na:  

Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.